Lördagen den 20 juli 2019

Stadgar

Stadgar för Laxå Villaägareförening finns i länken nedan:

/anvandarbilder/78/files/Stadgar%20Lax%C3%A5%20Villa%C3%A4garef%C3%B6rening%202015-03-26.pdf