Lördagen den 20 juli 2019

Verksamhetsplan

2019

1. Styrelsen tillsammans med medlemmar skall iordningställa vårt nya dubbelgarage, nr 93.

2. Leif Sundström skall ansvara för utlåningen och Tyrone Linefjord för mindre reparationer av kärror m.m.

3. Styrelsen skall medverka till att fler medlemmar lämnar sin mailadress. Det saknas fortfarande många medlemmar som ej har lämnat sin mailadress. Och i slutändan blir det stora problem för medlemmen vid ett eventuellt lån av exempelvis en kärra. Oftast är det panik med att låna något. Styrelsen vädjar därför till de medlemmar som ej har lämnat sin mailadress att göra det.

4. Pär Jinnestrand och Leif Sundström skall ge råd och stöd i fastighetsjuridiska ärenden.

5. Daniel Silvén är webbredaktör och skall utveckla, uppdatera samt underhålla hemsidan samt vara styrelsen behjälplig med hemsidan.

6. Minst 10 st nya medlemmar skall rekryteras.