Tisdagen den 26 mars 2019

Verksamhetsplan

2018

1. Styrelsen tillsammans med medlemmar skall fortsätta med att iordningställa garaget.


2. Leif Sundström och Mikael Andersson skall ansvara för utlåningen av kärror mm.


3. Pär Jinnestrand och Leif Sundström skall ge råd och stöd i fastighetsjuridiska ärenden.


4. Styrelsen skall genomföra en stor rekryteringsinsats genom en annonsering i LaxåBladet
samt en bättre marknadsföring genom att delta i olika arrangemang