Fredagen den 14 juni 2024

Dokument


Årsmötesprotokoll 2024

A7 - Verksamhetsplan 2024

A6 - Revisionsberättelse 2023

A5 - Resultaträkning 2023

A4 - Balansräkning 2023

A3 - Bokslut 2023

A2 - Verksamhetsberättelse 2023

A1 - Dagordning Årsmöte 2024

Årsmötesprotokoll 2023

A6 - Förslag till Verksamhetsplan 2023

A5 - Förslag till stadgeändring

A4 - Revisionsberättelse 2022

A3 - Bokslut 2022

A2 - Verksamhetsberättelse 2022

A1 - Dagordning Årsmöte 2023

WOJAB i Laxå

Laxå Villaägareförening kan varmt rekommendera WOJAB i Laxå.Vi har ett mycket fint samabrte med dem.

Väggslip

Årsmötesprotokoll 2022

A4 - Bokslut 2021

A3 - Verksamhetsplan 2022

A2 - Verksamhetsberättelse 2021

A1 - Dagordning Årsmöte 2022

Årsmötesprotokoll 2021

A5. Verksamhetsplan 2021

A4. Revisionsberättelse

A3. Bokslut 2020

A2. Verksamhetsberättelse 2020

A1. Dagordning Årsmöte 2021

Monteringsanvisning byggställning

Vertikalskärare

Årsmötesprotokoll 2020

A5. Verksamhetsplan 2020

A4. Revisionsberättelse 2019

A3. Bokslut 2019

A2. Verksamhetsberättelse 2019

A1. Dagordning Årsmöte 2020

Årsmötesprotokoll 2019

A4 Verksamhetsplan 2019

A3 Verksamhetsberättelse 2018

A2 Dagordning Årsmöte 2019

A1 Årsmöteskallse 2019

Årsmötesprotokoll 2018

A6. Revisionsberättelse 2017

A5. Bokslut 2017

A4. Verksamhetsplan 2018

A3. Verksamhetsberättelse 2017

A2. Dagordning Årsmöte 2018

A1. Kallelse till Årsmöte 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötet 2017 - Föredragsmaterial Ove Sahl

A5. Revisionsberättelse år 2016

A1. Verksamhetsplan 2017

A2. Årsmötesdagordning 2017

A3. Bokslut år 2016

A4. Verksamhetsberättelse 2016

Årsmötesprotokoll 2016

A5. Verksamhetsplan år 2015

A4. Verksamhetsberättelse år 2015

A3. Bokslut år 2015

A2. Årsmötesdagordning år 2016

A1. Verksamhetsplan år 2016

Kallelse till årsmöte 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Förslag till nya stadgar

Årsmötets Dagordning 2015

Dagordning föreningsmöte 2015

Verksamhetsberättelse för 2014

Förslag på verksamhetsplan 2015

Kallelse till Årsmöte 2015