Onsdagen den 4 oktober 2023

Publicerad 2022-03-01

Årsmöte 15 mars 2022

Årsmöte, 15 mars 2022 kl 18.00 i Kunskapens Hus i Laxå.

Hans Traav gästar mötet och kommer att berätta om utvecklingsplanen, översiktsplanen, företagsetableringar och lokala trafikföreskrifter.

Dagordning m.m. för mötet finns under Dokument

 

Väl mött!

MVH

Styrelsen