Torsdagen den 23 maj 2024

Verksamhetsplan

2024

1. Styrelsen skall se till att minst 10 st nya medlemmar värvas.


2. Styrelsen skall se till att hålla hög service med utlåning av kärrorna,
byggnadsställningen, markvibratorn, vertikalskäraren, arbetställningen, multi-
funktionsstegen och tak/väggslipen.


3. Styrelsen skall se till att få in medlemmars mail.adress så att bokning kan ske
på hemsidan och att få ut information till medlemmarna.


4. Webbredaktören skall utveckla, uppdatera samt underhålla hemsidan med
information.


5. Pär Jinnestrand och Leif Sundström skall ge råd och stöd i fastighetsjuridiska
ärenden.